Mere motorik i hverdagen

Motoriske udfordringer i hverdagen

Udfordringer og lege er vigtig for barnets udvikling af motoriske færdigheder. Derfor er bObles, Børneulykkesfonden og Vores Børn gået sammen om at skabe en sjov og motorisk udfordrende dag for hele familien.
MotorikMagi bygger på tre grundelementer; sansestimuli, nærvær og nysgerrighed, som hver især er vigtige for bar- nets motoriske udvikling.

Læs mere om MotorikMagi her

Sansestimulering
er den fornemmelse barnet får, når sanserne bliver brugt til at gøre kroppen klogere på sig selv. Det skaber den bedste grobund for ”det kan jeg” følelsen.

Nærvær
er den opmærksomhed, hvor barnet oplever at blive rørt ved, set på, lyttet til og leget med – på egne præmisser. Hvor I smiler til og spejler jer i hinanden og for en stund glemmer tid og sted.

Nysgerrighed
er den lyst barnet har til at undersøge og opleve med en enestående åbenhed. Hvor undren kan blive til tanker og værdifulde snakke, eller til leg og eksperimenter med krop og sanser.